Hoppa till innehåll

Besök på MTM den 19 oktober

Välkommen till höstens första evenemang med oss. Efter många turer och en del otur 😊 kan vi nu bjuda in till en medlemsträff!

Lättläst, punktskrift och andra tillgängliga medier – besök på MTM i Malmö onsdag den 19 oktober  

Alla ska ha möjlighet att läsa på sina villkor”

Sedan januari 2020 finns Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, i Malmö. MTM:s uppdrag är att vara ett nationellt kunskapscentrum för tillgängliga medier och arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur, nyheter och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning.

Legimus är MTM:s digitala bibliotekskatalog med tillgängliggjorda böcker. Merparten av dessa är egen produktion, grundad på ett undantag i upphovsrättslagen. Anders Jaderup berättar om urvalet av böcker till produktionen och om samarbetet med de svenska bokförlagen vad gäller produktionsunderlag.

MTM är landets enda punktskriftsbibliotek, och urvalet av punktskriftsböcker styrs till stor del av läsarnas önskemål. Eva Bengtsson ger oss en inblick i produktionen av böcker och tidningar på punktskrift och om taktila bilderböcker för barn.

LL-förlaget ger ut lättlästa böcker för vuxna läsare. Maria Ramdén och Sarah Linton berättar om lättläst och om hur MTM arbetar för att nå små målgrupper med stora behov.

MTM arbetar också med att bidra till en ökad medvetenhet och kunskap om tillgänglighet hos andra aktörer i samhället, däribland bokbranschen. Kristin Nord pratar om det kommande tillgänglighetsdirektivet och vad lagkraven på e-böcker kan innebära för förlagen.

Tid: Onsdag den 19 oktober kl. 18.30–20.00

Plats: Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, Hans Michelsensgatan 2, Malmö

Avgift: 150 kr för medlemmar (100 kr för studenter), inklusive enkel förtäring. Gäster är välkomna i mån av plats och betalar 200 kr. Ange i anmälan ev. specialkost.
Betalning: Swish nr: 123 694 30 05 eller bankgiro nr: 405-3906 (betala gärna i förväg och visa upp kvittens på plats).
Anmälan: senast 17 oktober kl. 10.00 till Camilla Adolfsson, <camilla.evalotta.adolfsson@gmail.com>
OBS: begränsat antal deltagare, först till kvarn gäller. Anmälan är bindande.

Är du inte medlem 2022 än så går det bra att betala medlemsavgiften, 200 kr, via swish eller bankgiro. Mejla i så fall oss också, tack!

Hjärtligt välkommen!
önskar
Styrelsen för Förlagsklubben Syd