Enkätundersökning & sommarhälsning

Hej medlem!

Vi vill önska dig en skön sommar och tacka för ett spännande år med Förlagsklubben Syd. Vi ser fram emot en höst med nya trevliga arrangemang – vi kan lova att där finns många godbitar! Kom ihåg att du alltid är välkommen att höra av dig till oss om du har egna förslag och idéer kring vad vi kan hitta på i klubben.

En del förslag och synpunkter fick vi genom enkäten som vi genomförde i slutet av 2016 och som skickades ut till 121 medlemmar.

Vi fick in 71 st svar vilket motsvarar en svarsfrekvens på nära 60 %. Mycket bra!

Här kommer en kort sammanfattning av svaren, och om du vill veta mer är du välkommen att kontakta styrelsen.

Våra arrangemang:
⁃ Cirka 90 % är nöjda som det är vad gäller kostnad och förtäring – vi fortsätter som hittills, med viss variation.
⁃ Tisdag, onsdag eller torsdag passar flest medlemmar som veckodag för arrangemang. Måndagar ogillas.
⁃ Fler föredrar att träffarna förläggs till Lund framför Malmö – vi jobbar på att hitta en större lokal i Lund så att vi kan ha fler träffar där. Tipsa oss gärna om prisvänliga lokaler!
⁃ Cirka 60 % är mycket nöjda med verksamheten (60 % har angett 7–9 på en skala 0–9).

Önskemål:
– fortbildning och trendspaning
– studiebesök
– mer om läromedel och/eller facklitteratur
– mer tid för mingel och kontaktskapande

Medlemmarna:
⁃ De flesta medlemmar är mångsysslare som har olika arbetsuppgifter. Redaktörssysslor, projektledning, korrekturläsning, textproduktion och förläggeri hamnar i topp när det gäller arbetsuppgifter. Även sättning, marknadsföring och formgivning hamnar högt.
⁃ De flesta är anställda. Av de som svarade var bara 18 personer (25 %) frilansare. Lite anmärkningsvärt då det finns väldigt många fler frilansare här i södra Sverige, som vi gärna skulle se som aktiva i föreningen. Omvänt spelar det troligen in att flera arbetsgivare betalar medlemskapet för sina anställda.
⁃ Mer än hälften arbetar med läromedel, följt av facklitteratur och på tredje plats skönlitteratur.

Några konkreta önskemål som vi jobbar för att uppfylla i höst:
• namnlappar till alla deltagare på träffarna
• deltagarlistor till alla
• mer tid för mingel – vi har numera även After work-träffar!

Ha en skön sommar, och väl mött i september!
önskar
Styrelsen för Förlagsklubben Syd