Fasta bokpriser – bokhandelns räddning?

Den fysiska bokhandeln får allt svårare att klara sig i konkurrensen med näthandel. I dag saknas bokhandel i 114 av Sveriges 290 kommuner.

En förklaring som ofta ges är den fria prissättning på böcker som råder sedan 1970, och alltfler röster höjs nu för att återinföra fasta bokpriser.

Men är det så enkelt? Finns det inte en risk att en monopolsituation skapas och blir det inte kunden, bokläsaren, som i slutändan får betala ett högre pris?

På mötet kommer Kristina Lundblad, lektor i bokhistoria vid Lunds universitet, och Hanserik Tönnheim, vd och förlagschef på Arx Förlag, att diskutera för- och nackdelar med fast respektive fri prissättning på böcker. Det blir även en internationell utblick för att se hur det fungerar på andra håll i världen.

Kristina Lundblad forskar för tillfället i ämnet ”Bokens många sidor. Böcker och litteratur mellan ekonomi och estetik 1750–2002.” Frågan om fasta kontra fria bokbokpriser har länge intresserat henne och är en del av hennes forskningsprojekt.

Hanserik Tönnheim har lång erfarenhet inom bokbranschen – som bokhandlare, förläggare, litterär agent och författare.

Plats: Gleerups Utbildning AB, Hans Michelsensgatan 9, Malmö

Tid: Torsdag 12 november kl. 18.30–20.30

Avgift: 100 kr, inklusive en god ostsmörgås och dryck (studenter från förlagsutbildningen 50 kr). Vi är tacksamma om du tar med jämna pengar!

Om du inte har betalat medlemsavgiften för 2015 går det bra att göra det på plats.

Anmälan: senast den 11 november kl. 12.00 till Malin Arnberg malin.arnberg@gleerups.se  OBS! Ange ev. kostförbehåll i din anmälan.

Hjärtligt välkommen önskar Styrelsen för Förlagsklubben Syd