Häng med på en spännande förlagsvandring i Lund!

Den svenska förlagsbranschen är starkt koncentrerad till Stockholm. Där huserar de största bokförlagen och mediehusen. Samtidigt har lilla Lund i Skåne en långlivad förlagstradition. Den kanske till och med skulle kunna kallas vital? Förlagsklubben Syd vill nu undersöka hur det går för några av våra lokala förlag – följ med på en spännande förlagsvandring i Lund!

Stockholms dominans till trots, förlagsbranschen i Skåne är talrik och mångfacetterad. Det finns stora läromedelsförlag såväl som mellanstora allmänutgivande förlag och småförlag med olika nischer.

Hur ser vardagen ut för några av förlagen i Lund? Detta ska vi ta reda på under en förlagsvandring då vi besöker Historiska Media (allmänutgivande, mellanstort förlag), ellerströms (förlag med fokus på poesi och essäer), Lönegård & Co (kreativ byrå med många formgivningsuppdrag inom bokbranschen) och Folkuniversitetets förlag (utgivning med fokus på svenska som andraspråk). Vi når de olika företagen inom några kvarters avstånd i centrala Lund.

På varje stopp under vår vandring får vi en presentation av företaget, dess utgivning och arbetssätt. Besöken kan leda in oss på intressanta frågeställningar, såsom: Hur är det att driva förlag utanför Stockholm? Finns det något som utmärker förlagen i Lund? Vilka möjligheter finns i det lokala? Och hur ser förlagen på sin framtid?

Startplats: Historiska Media, Bantorget 3, Lund (nära Grand Hotel)

Slutplats: Folkuniversitetets förlag, Skomakaregatan 8, Lund

Tid: Onsdag 7 september kl. 17.30 – ca 20.30

Avgift: 100 kr för medlemmar, inklusive smörgås, kaka och kaffe/te (studenter från förlagsutbildningen 50 kr). Ange i anmälan om du behöver specialkost. Vi är tacksamma om du tar med jämna pengar!

Har du inte redan betalt medlemsavgiften för 2016 så går det bra att göra det på plats.

Anmälan: senast måndag 5 september till Cecilia Ek,
cecilia.ek@historiskamedia.se

Hjärtligt välkommen önskar Styrelsen för Förlagsklubben Syd