Höstens första seminarium!

Höstens första seminarium handlar om det nya ramavtalet för översättningar.
Studentlitteraturs bolagsjurist, Jerker Fransson, redogör för översättaravtal med utgångspunkt i det nyligen ingångna ramavtalet för översättningar mellan Sveriges Författarförbund och Svenska Förläggareföreningen.

Väl mött den 6 september kl 18!

Obs, anmälan krävs, läs mer under Aktiviteter.