Kommande seminarium: Boom för utgivningen av lättlästa böcker

Utgivningen av lättlästa böcker är just nu inne i en boom. I takt med att läsförmågan hos svenska elever sjunker så ökar efterfrågan på lättläst litteratur av god kvalité. Och ytterligare en stor målgrupp läsare hittar vi hos nyanlända svenskar som ska lära sig språket. Två av Sveriges renodlade lättlästförlag finns i Helsingborg: Hegas och Nypon förlag. Nu bjuder vi in Lena Maria Nordstrand, förlagschef på Nypon förlag, för att höra mer om detta intressanta utgivningsområde! 

I de senaste årens nyhetsrapporteringar har vi kunnat läsa om hur svenska elevers läsförståelse minskar. Enligt den senaste PISA-undersökningen kan var fjärde svensk elev inte läsa ordentligt, något som givetvis påverkar resultaten även i övriga skolämnen – samt i förlängningen är ett rejält demokratiproblem. Studier har visat att så många som 13 procent av Sveriges vuxna har behov av riktigt enkla texter.

Nypon förlag i Helsingborg ger ut böcker som ska få ovana läsare att börja läsa – och att vilja fortsätta läsa! Utgivningen innefattar allt från romaner, poesi och illustrerade fackböcker till talböcker och pedagogiskt material. Förlagets primära målgrupper är dyslektiker, barn och ungdomar med koncentrationssvårigheter eller kognitiv funktionsnedsättning, och nyanlända svenskar. Nypon har även ett systerförlag vid namn Vilja, vars utgivning riktar sig helt mot vuxna. Här kan språket vara extremt förenklat medan innehållet kan röra svårare och ”vuxna” teman.

Vad är det då som gör en text lättläst? Hur skrivs konstnärligt komplexa böcker på ett förenklat språk? På vilket sätt arbetar förlagets författare och redaktörer? Och hur når de lättlästa böckerna sina läsare? Detta är frågor som vi hoppas på svar på under kvällen.

Plats: Gleerups förlag, Hans Michelsensgatan 9, Malmö

Tid: Torsdag 13 oktober kl. 18.30 – ca 20.30

Avgift: 100 kr för medlemmar, inklusive dryck och lättare förtäring samt kaffe och kaka. (Studenter från förlagsutbildningen: 50 kr).

Ange i anmälan om du behöver specialkost. Vi är tacksamma om du tar med jämna pengar!

Har du inte redan betalt medlemsavgiften för 2016 så går det bra att göra det på plats.

Anmälan: senast onsdag 12 oktober kl 12.00 till Cecilia Ek: cecilia.ek@historiskamedia.se