Litterärt värde i dagens Sverige!

Förlagsklubben Syd gästades av litteraturforskarna Torbjörn Forslid och Anders Ohlsson som berättade om sitt nya forskningsprojekt Att förhandla litterärt värde. Sverige 2013. Det stora projektet är i full gång att undersöka och beskriva hur litterärt värde skapas i dagens föränderliga och medialiserade litterära offentlighet, där gränsen mellan vad som räknas som hög eller låg litteratur har blivit alltmer oskarp. Publiken fick bland annat ta del av resultaten från en förstudie om Sami Saids bokdebut och hur hans författarskap möttes och värderades i litteratur-Sverige. Vi ser fram emot att få lära oss mer av resten av detta spännande forskningsprojekt!