Matnyttigt seminarium om översättaravtalet

Förlagsklubben Syds seminarium om det nya översättaravtalet gick av stapeln i Studentlitteraturs lokaler tillsammans med Studentlitteraturs bolagsjurist Jerker Fransson som föredragare. Jerker gick föredömligt pedagogiskt igenom avtalet och dess juridiska innebörd, till stor nytta för alla närvarande förläggare och översättare. ”Båda sidor” fanns alltså representerade i publiken och det kom många intressanta frågor och kommentarer!