Stort tack till Anders Billing

Som gästade oss efter årsmötet den 8 mars. Han höll en både personlig och underhållande presentation om bokhandelskedjan Ugglan och om hans egna tankar kring framtiden för den fysiska bokhandeln. 

Anders Billing berättade att han i grunden är en entreprenörssjäl som ser bokhandlaryrket som en livsstil. Vi fick höra om hur kedjan Ugglan bildades och vad som utmärker den jämfört med andra kedjor. Och vi fick lärorika inblickar i hur en fysisk bokhandlare tänker kring ekonomiska marginaler, service i butik och konkurrens från e-böcker och andra medier.

Vi i styrelsen passade därefter på att flagga för nästa evenemang: en förlagsvandring i Malmö den 3 maj. Mer info om detta inom kort!