Vi fördjupar oss i ett mytomspunnet förlag

Bo Cavefors bokförlag har omgärdats av en stark mytbildning. Förlaget, som grundades i Lund 1959, publicerade under en tjugoårsperiod över 620 titlar i flera olika genrer. Utgivningen var både egensinnig och tidstypisk och förläggaren fick snabbt en hängiven beundrarskara. Förlagsklubben Syd gästas den 24 april av bokhistorikern Ragni Svensson som är aktuell med en fängslande doktorsavhandling om just Bo Cavefors förlag.

60- och 70-talet var en dynamisk period på den svenska bokmarknaden, som bland annat präglades av pocketbokens genomslag, avskaffandet av fasta bokpriser och den så kallade förlagskrisen. Samtidigt utmärktes det politiska klimatet i stort av studentrevolter och starka vänstervindar. I dessa tider verkade Bo Cavefors förlag, vars förgrundsgestalt har beskrivits som ”den radikala vänsterns förläggare framför andra”. Utgivningsprofilen var dock aldrig ett renodlat vänsterprojekt utan tvärtom inkluderades kontroversiella namn från hela den politiska skalan.

Genom den så kallade Caveforsaffären i slutet av 1970 blev förlaget rikskänt. Händelseförloppet, som inkluderade ett rättsfall, två konkurser och indraget kulturstöd, gick som en följetong på de svenska dagstidningarnas kultursidor.

Bokhistorikern Ragni Svensson disputerar den 13 april med doktorsavhandlingen Cavefors. Förlagsprofil och mediala mytbilder i det svenska litteratursamhället 1959-1982. Under sitt besök på Förlagsklubben Syd kommer hon att berätta om Cavefors anmärkningsvärda förläggargärning samt den starka mytbildning som uppstod kring förlaget i samband med dess dramatiska nedläggning.

Plats: Historiska Media, Bantorget 3, Lund
Tid: Onsdag 25 april kl 18.30–20.30
Avgift: 100 kr för medlemmar (70 kr för studenter), inklusive dryck och enklare förtäring. Ange i anmälan om du behöver specialkost.
Betalning: Vi tar både swish och kontanter. Swish-nr: 123 694 30 05 (det går fint att betala i förväg och visa upp kvittens på plats).
Anmälan: senast tisdag 24 april till Cecilia Ek, cecilia.ek@historiskamedia.se
Obs! Begränsat antal platser, först till kvarn gäller.

Hjärtligt välkommen önskar Styrelsen för Förlagsklubben Syd