Bli medlem i förlagsklubben

Klubben är öppen för alla som är verksamma inom förlagsbranschen och närliggande branscher. Medlemskapet gäller ett kalenderår och medlemsavgiften är 200 kr för år 2018.

Du blir enklast medlem genom att betala in 200 kronor på bankgiro 405-3906 eller till Förlagsklubbens Syds swishnummer: 123 694 30 05. I anslutning till att du gör detta, så ska du mejla ditt namn, din adress, din e-postadress och eventuellt företag till Camilla Adolfsson (camilla.evalotta.adolfsson@gmail.com), som har hand om medlemsregistret.