Bli medlem i förlagsklubben

Klubben är öppen för alla som är verksamma inom förlagsbranschen och närliggande branscher. Medlemskapet gäller ett kalenderår och medlemsavgiften är 200 kr för år 2022. Observera att för studenter som går utbildningen i Förlags- och bokmarknadskunskap i Lund är medlemskapet gratis.  

Du blir enklast medlem genom att betala in 200 kronor på bankgiro 405-3906 eller till Förlagsklubbens Syds swishnummer: 123 694 30 05. I anslutning till att du gör det ska du mejla ditt namn, din adress, din e-postadress och eventuellt företag till Camilla Adolfsson (camilla.evalotta.adolfsson@gmail.com), som har hand om medlemsregistret.